Selecteer een pagina

Juridische Informatie

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de naleving van de wettelijke bepalingen, die hieronder worden beschreven.

Door deze website te gebruiken, verklaart u deze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

 

Verantwoordelijke uitgever voor de site

Be Genius sprl

Vestigingsplaats
Co-Station
Quai Paul Verlaine 2 bte 2
B-6000 Charleroi
BELGIË

Werkplaats
Avenue Louise 500
B-1050 Brussels
BELGIË

Telefoon : BE : +32 (0) 2 880 51 71
FR : +33 (0)9 75 12 97 65
Email : info@crashstickers.com
Bedrijfsnummer : BE 0821.581.189

 

Host

Infomaniak Network SA
Avenue de la Praille, 26
1227 Carouge
ZWITSERLAND

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, tekeningen, foto’s, video’s, afbeeldingen en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, communicatie met het publiek en andere exploitatie, wijziging van alle of een deel van de elementen van deze website, in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is ten strengste verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Be Genius bvba.

Elke aanvraag hiertoe moet worden gericht aan info@crashstickers.com.

Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

 

Verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan het opzetten van onze website.

Wij garanderen echter niet de juistheid van de verstrekte informatie. De gebruiker moet zich vooral ervan bewust zijn dat informatie die op de services door Be Genius bvba wordt aangeboden, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kan worden.

Be Genius bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en het gebruik ervan.

In het geval dat wordt doorgelinkt naar andere websites, kan Be Genius bvba op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.

 

Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of de website van Be Genius bvba worden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en Copyright International.

 

Privacy

Be Genius bvba respecteert de privacy van zijn gebruikers en klanten en houdt zich strikt aan de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door die van 11 december 1998, met betrekking tot de bescherming van de privacy.

Be Genius bvba voldoet ook aan de nieuwe regelgeving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG/GDPR), geïmplementeerd door de Europese gemeenschap, van kracht sinds 25 mei 2018.

Wees Genius bvba verbindt zich ertoe de informatie die de klant aan hem communiceert niet bekend te maken aan derden. Deze is vertrouwelijk en wordt enkel gebruikt ten behoeve van de transactie. Bijgevolg heeft de klant een wettelijk recht op toegang, rectificatie en bezwaar tegen de persoonlijke gegevens die hem betreffen.

De door de klant verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De klant ontvangt geen reclameboodschappen van potentiële commerciële partners van Be Genius bvba.

 

Verantwoordelijke voor de behandeling

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot de website van Be Genius sprl sprl, is de heer Michael Gilis.

Elk verzoek of vraag met betrekking tot de privacybescherming op deze website kan worden gesteld door

 • een e-mail aan het adres: info@crashstickers.com
 • een brief aan het adres: Be Genius sprl – Co-Station – B-6000 Charleroi – BELGIË

U heeft te allen tijde en gratis inzage in de gegevens die bij ons zijn geregistreerd en u kunt om rectificatie, blokkering of verwijdering ervan vragen. Hiertoe neemt u contact op met een van de bovenstaande adressen.

Als u bezwaar wilt maken tegen het volledig of gedeeltelijk inzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door Be Genius bvba in overeenstemming met dit privacybeleid, kunt u uw bezwaar per e-mail of per post naar een van de bovenstaande adressen sturen.

 

Het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Be Genius sprl verzamelt en registreert persoonlijke gegevens van haar gebruikers of klanten om de volgende reden(en):

 • Voor het navigeren op de site, het beheer en de traceerbaarheid van de prestaties en de door de gebruiker/klant bestelde services: gegevens over de verbinding met en het gebruik van de website, facturering, bestelgeschiedenis, …
 • Voorkomen en bestrijden van computerfraude (spamming, hacking, …): digitaal materiaal gebruikt voor de navigatie, IP-adres, wachtwoord (hashtag)
 • Het verbeteren van de navigatie op de site: login- en gebruiksgegevens
 • het contact opnemen via e-mail of telefoon, tussen onze klantenservice en de gebruiker of klant

Be Genius sprl brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, ze worden alleen gebruikt door noodzaak of voor statistische doeleinden en analyses.

 

Informatie betreffende de navigatie

Wanneer u inlogt op onze website, worden de volgende gegevens (niet-uitputtende lijst) automatisch verzameld:

 • het IP-adres, dat u is toegewezen tijdens uw inlog;
 • de datum en de tijd van de inlog op de website;
 • de bezochte pagina’s;
 • het type browser, dat wordt gebruikt;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op de pc is geïnstalleerd;

Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers aan onze website te meten, verzamelde statistische gegevens te compileren en verbeteringen aan te brengen in de presentatie van onze artikelen.

 

Cookies

Wat is een cookie?

De term “cookie” omvat verschillende technologieën die het mogelijk maken om navigatie-tracking of gedragsanalyse van de gebruiker uit te voeren.

Er zijn veel van deze technologieën en zij zijn voortdurend in ontwikkeling. Er zijn met name: cookies, tag, pixel, Javascript-code.

De HTTP-cookie, momenteel de meest gebruikte technologie, is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen gebruikersgegevens worden opgeslagen om navigatie mogelijk te maken en bepaalde functies toe te staan.

 

Hoe deactiveet u cookies?

U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone, of dat ze in tegendeel worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever.

U kunt de browser ook zodanig configureren dat de acceptatie of weigering van cookies u tijdig wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk in uw terminal wordt geregistreerd.

De configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes is bij elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser en daardoor kunt u weten hoe u uw wensen voor cookies kunt wijzigen.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Op deze website gebruiken wij voornamelijk de volgende cookies:

   • De noodzakelijke HTTP-cookies

  Door deze noodzakelijke cookies wordt de website bruikbaar en worden basisfuncties, zoals paginanavigatie, geactiveerd. De website kan niet correct functioneren zonder deze cookies.

 • bv. : PHPSESSID
   • Statistische HTTP-cookies

  Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 • bv. : Google Analytics (_ga, _gat, _gid)

 

Webanalyse

We gebruiken navigatieanalysetechnologieën om onze website voortdurend te verbeteren en te optimaliseren. Hiertoe gebruiken wij de diensten van Google Analytics.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een analysedienst voor websites, geleverd door Google Inc.

Google Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, bijvoorbeeld met “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten.

Ingeval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres echter van tevoren worden gecomprimeerd door Google, in de lidstaten van de Europese Unie of in de andere staten die deelnemen aan het Verdrag van de Europese Economische Gemeenschap.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en vervolgens gecomprimeerd. Google zal deze informatie namens de eigenaar van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over bezoekersactiviteiten samen te stellen en om gegevens aan derden te verstrekken met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

Google koppelt het IP-adres dat uw browser verzendt als onderdeel van Google Analytics niet aan andere Google-gegevens.

U kunt de installatie en het gebruik van cookies uitschakelen door eenvoudigweg de software van uw internetbrowser in te stellen. Wij waarschuwen u echter dat het mogelijk is dat u niet alle functies van de website op een optimale manier kunt gebruiken.

U kunt echter voorkomen dat de door het cookie gegenereerde persoonlijke gegevens (inclusief uw IP-adres) en het gebruik van de website, evenals de exploitatie van deze gegevens door Google, worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende koppeling naar de beschikbare browser-plugin: tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt hier meer informatie vinden over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics of in het gedeelte: Over Google Analytics.

Houd er rekening mee dat op deze website de Google Analytics-code ‘gat._anonymizeIp ();’ Is toegevoegd om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld (IP-masking).

 

Beveiliging van de gegevens

Deze website maakt gebruik van het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer) om de beveiliging van de gegevens die op de website zijn ingevoerd te garanderen door deze te coderen.

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen het verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

 

Incidentmelding

Ongeacht de inspanning is geen enkele methode van verzending via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die te maken hebben met de beveiliging van hun account en hen alle informatie te verstrekken die ze nodig hebben om aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van deze website wordt zonder medeweten van de gebruiker op enige drager gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan derden. Alleen de voorgenomen verkoop van Be Genius bvba en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de toekomstige koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens met betrekking tot de gebruiker van deze website op te slaan en te wijzigen.